skeemiteraapia Eestis

Skeemiteraapia väljaõpe on reglementeeritud Rahvusvahelise Skeemiteraapia Ühingu ISST (International Schema Therapy Society) poolt. See ühing koondab ülemaailmselt skeemiteraapiaga seotud psühhoterapeudid ja teadustöö tegijad. Põhjalikult väljatöötatud koolitusnõuete kohaselt on võimalik skeemiteraapiat õppida psühholoogidel, psühhiaatritel, kliinilistel sotsiaaltöötajatel ja vaimse tervise õdedel. Lisaks on koolitusele pääsemise eeltingimuseks psühhoteraapia-alase pädevuse omamine, kuna skeemiteraapia koolitus ei sisalda psühhoteraapia baaskoolitust. Koolkondlikult piiranguid ei seata, kuid tegemist peab olema üldiselt tunnustatud psühhoteraapia koolkondadega (ainult üksikute psühhoteraapiameetodite õppimisest ei piisa).

ISST poolt koostatud nõuded skeemiteraapia koolitusprogrammile sätestavad, et baasväljaõppeks on vaja läbida 40 tundi koolitust (millest on vähemalt 15 tundi kogemuslikku õpet) ning selle järgselt vähemalt 1 aasta jooksul minimaalselt 20 tundi supervisiooni (minimaalselt 80 teraapia seansi kohta). Edasijõudnud terapeudi pädevuse omandamiseks tuleb läbida lisa-superivisioone veel 40 tunni ulatuses. Terapeudi väljaõpe lõpeb nö eksamitööga, mida hindavad kogenud edasijõudnute tasemel skeemiterapeudid.
Skeemiteraapiat õpetatakse hetkel baaskoolitusena (individuaalne teraapia), laste- ja noorukite teraapiana, grupiteraapiana ning paariteraapiana.

Eestis korraldab skeemiteraapia alast väljaõpet koostöös ISST-ga MTÜ Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioon. Koolitused vastavad ISST standarditele, mis tähendab, et nõuete täitmisel on võimalik taotleda ülemaailmselt kehtiv skeemiteraapia litsents.

Käesoleval hetkel on Eestis skeemiteraapia koolituse läbinud 71 inimest. Tekstilõigu all asuvas nimekirjas on ära märgitud koolituse läbinud ning oma nime avaldamist soovinud väljaõppes osalejad. Vastuvõtule pöördumine on korraldatud spetsialistide tavalise töökorralduse raames, ehk siis MTÜ ESTA ei vahenda vastuvõtule pöördumise soove.

Järgnevad terapeudid on läbinud teooriaõppe ning osalevad supervisioonidel:

Katrina Kalde     katrina.kalde@gmail.com

Inga Ignatieva    inga.ignatieva@gmail.com

Katrin Kaljula      katrin.kaljula@sensus.ee

Kaia Kastepõld-Tõrs        kaiakastepold@gmail.com

Anni Kuusik        teadvelolek@gmail.com,  www.tervisekliinik.ee

Marika Paaver   marika.paaver@gmail.com, mindful@mindful.ee

Kene Vernik       kenevernik@gmail.com

Julia Laanemets  jlerapraksis@gmail.com

Kätlin Servet      tel. 5149897

Triinu Niiberg-Pikksööt  triinu@katriito.ee

Ann-Liis Ojaots  psyhhoteraapiapraksis@gmail.com

Signe Noppel   signe@mindful.ee

Mart Juursoo   mart@katriito.ee

Piret Evert  piret.evert@gmail.com

Aili Maar  ailimaar@hot.ee

Margus Laurik    margus@laurik.ee

Jelena Riis  elrii3@gmail.com

Lille Uibo 


On läbinud teooriaõppe:

Katrina Kaska
Krista Peet
Liine Põldsam
Kätlin Servet
Imbi Suun
Katrin Kukk
Marika Käggo