skeemiteraapiast

Skeemiteraapia on psühhoteraapia neile, kelle käesoleva aja probleemid on pärit või oluliselt seotud nende varaste kogemustega lapsepõlves ja noorukieas. Inimestele, kelle emotsionaalsed või käitumuslikud probleemid on pikalt püsinud, kroonilise kuluga. Probleemid, mille „juured“ on minevikus.

Skeemiteraapia on arenenud  kognitiiv-käitumisteraapiast, millesse on lisatud põhimõtteid ja tehnilisi lähenemisi kiindumussuhte teooriast, psühhoanalüütilisest ning geštaltteraapia koolkonnast. Skeemiteraapia räägib probleemidest skeemide ja olekute keeles.

SKEEMID on psühholoogilised konstruktid, mis sisaldavad uskumusi iseendast, maailmast ja teistest inimestest, mälestusi, emotsioone ja kehalisi tundeid. Väljakujunenud skeemid muutuvad püsivaks ja neid kasutatakse läbi elu. Skeemidest saavad piltlikult öeldes nagu prillid või filtrid, mille kaudu inimesed ennast ja oma suhteid erinevates olukordades tõlgendavad.

VARASED MITTEKOHASTUMUSLIKUD SKEEMID (ingl.k. early maladaptive schemas) kujunevad olukorras, kus lapse põhivajadused ei ole piisaval määral tähele pandud või vastatud. Oluline on see, kuidas interakteeruvad lapse temperamendi tüüp ja tema baasvajaduste täitmine oluliste täiskasvanute poolt.

SKEEMI OLEK (ingl. k. schema mode) on käesolev emotsionaalne, kognitiivne ja käitumuslik seisund, milles inimene parasjagu on ja milles väljenduvad skeemid.

Kõige lihtsam oleks öelda nii, et skeem on mõte ja tunne millegi suhtes ning olek on selle emotsionaalne ja käitumuslik väljendus.